Mohammad

Mohammad

Jordanië

Mohammad

Mohammad is een 25-jarige student uit Deraa, Syrië, die in 2013 naar Jordanië verhuisde.

Sinds zijn verplaatsing naar Jordanië woont Mohammad in Zaatari, het grootste vluchtelingenkamp in Jordanië. In Syrië studeerde hij voor leraar. Het was erg belangrijk voor Mohammad om een verschil te kunnen maken in het kamp. "Toen ik in 2013 naar kamp Zaatari kwam, was het eerste waar ik aan dacht hoe ik de kinderen in het kamp kon bijstaan. Ik begon met vrijwilligerswerk en hielp bij de bouw van de eerste openbare bibliotheek. Dit initiatief zorgde ervoor dat ik de universitaire studie die ik in Syrië niet kon voortzetten hier terug wilde oppakken."

Onderwijs is erg belangrijk voor deze jongeman en zijn familie: "Voordat mijn vader in 2014 overleed, drong hij er bij mij op aan om door te gaan met mijn opleiding," zegt hij. Gelukkig kreeg Mohammad een paar maanden na zijn aankomst in het kamp een studiebeurs, zodat hij zijn masterstudie kon hervatten. Hij werd al snel de eerste Syriër in Zaatari die afstudeerde aan een Jordaanse universiteit en een masterdiploma behaalde, en werd zo een rolmodel voor de jongeren die in en buiten het kamp wonen.

Met deze studiebeurs voelt het alsof een weg waarvan je vreesde dat die afgesloten was, plotseling voor je opengaat.

In maart 2018 verdedigde Mohamad met succes zijn masterscriptie in onderwijs. "Ik wil niet stoppen bij deze master. Ik ben van plan om door te gaan met een doctoraat en hoogleraar te worden. Ik wil graag zo ver mogelijk gaan op academisch vlak. Ik heb het geluk gehad dat ik steun heb gekregen om mijn opleiding af te maken. In de toekomst hoop ik dat ik anderen kan helpen om precies hetzelfde te doen. Onderwijs is het enige middel om werkelijk controle over zijn leven te krijgen."

© European Union 2020 / Johanna de Tessières

Bekijk het verhaal Bekijk het verhaal