Lai

Lai

Jordanië

Lai

Lai is 40 jaar oud en hij komt uit Deraa, Syrië. Hij woont in het noorden van Jordanië met zijn vrouw en vier kinderen.

Lai moest zijn land ontvluchten en alles achterlaten. Hij verhuisde in 2013 met zijn gezin naar Jordanië en moest een compleet nieuw leven opbouwen. In een patriarchale samenleving waar mannen gezien worden als de enige broodwinners van hun gezin, viel er een zware last op zijn schouders.

In Syrië had hij een "gelukkig en stabiel leven", zegt hij. Hij was eigenaar van een huis en zorgde voor een kudde geiten en schapen, waarmee hij genoeg geld verdiende om een fatsoenlijk leven te leiden. Toen ze naar Jordanië verhuisden, hadden ze plots niets en geen geld om opnieuw te beginnen. De onzekerheid over de toekomst en de stress van de situatie werden te veel voor een man die verantwoordelijk was voor een gezin van zes. "Alles komt op mijn schouders terecht. Ik moet werken, rondrennen, voor zes mensen zorgen. Ik ben verantwoordelijk voor hen en alles komt op mij neer; de uitgaven, het levensonderhoud... een heleboel dingen die van mij verwacht worden, huishuur, scholen... dit allemaal."

Ik voelde psychisch veel druk en ik kon er thuis niet eens over praten.

Lai had last van intense angstaanvallen en begon al zijn gevoelens op te kroppen. Er heerst in Jordanië een behoorlijk stigma rond geestelijke gezondheid, meestal worden die gevoelens zwaar onderdrukt. Mannen in het bijzonder praten nog minder vaak over hun problemen en delen de last zelfs niet met hun echtgenote.

Sinds hij de beslissing nam om professionele hulp te zoeken, gaat het beter met Lai. Hij voelt zich niet langer geïsoleerd en kan nu vrij over zijn situatie praten.

© European Union 2020 / Johanna de Tessières

Bekijk het verhaal Bekijk het verhaal