Over

De tentoonstelling Voices from Syria and the region is de virtuele versie van een fysieke rondreizende tentoonstelling die door Europa, de Verenigde Staten en Jordanië heeft gereisd. De tentoonstelling onthult de menselijke dimensie van deze aanhoudende crisis en brengt boodschappen van solidariteit en steun van de EU over aan de Syriërs en de landen in de regio die hen opvangen.

Johanna de Tessières is een bekroonde fotografe uit Brussel. Zij is sinds 2015 werkzaam bij Collectif Huma en houdt zich met name bezig met kwesties op het gebied van mensenrechten en vluchtelingen in Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Tussen november 2017 en februari 2020 reisde Johanna naar Jordanië, Libanon en naar de Koerdische regio van Irak. Daar ontmoette ze veel van de hoofdrolspelers van deze verhalen en bracht intieme portretten mee terug, die ons uitnodigen om meeslepende verhalen van moed en veerkracht te ontdekken.

Ook te zien is They Are Syria, een serie van drie korte films van in Syrië geboren filmmakers die de gevolgen van jaren van conflict onderzoeken. Drie verhalen die op natuurlijke wijze samensmelten in één verhaallijn over ballingschap - in binnen- en buitenland. Marwa, Saleh en hun dochter zijn twee keer ontheemd. Ula, verscheurd tussen het vooruitzicht van een nieuw leven in Zweden en haar inzet voor Syrische vrouwen in Libanon. En Khaled in de eenzaamheid van zijn flat in Damascus, waar hij geïsoleerd in zijn eigen stad worstelt om inspiratie te vinden voor zijn schrijven.

site-banner
site-banner
site-banner

De Europese Unie (EU) heeft zich tijdens de oorlog geschaard aan de zijde van de Syriërs en de lokale gemeenschappen in de buurlanden van Syrië. Op 29 en 30 maart 2021 zullen de EU en de Verenigde Naties als gastheer optreden voor de vijfde conferentie van Brussel over "Steun voor de toekomst van Syrië en de regio". Het conflict is nu tien jaar aan de gang, de situatie in Syrië en de regio blijft uiterst kritiek en is door COVID-19 en de ernstige economische achteruitgang dramatisch verslechterd. De conferenties van Brussel zijn in de loop der jaren een gelegenheid geworden om de niet-aflatende steun van de internationale gemeenschap aan de VN te bevestigen en de nodige financiële steun te mobiliseren om tegemoet te komen aan de behoeften van de Syriërs en hun gastgemeenschappen, alsook om de dialoog met het maatschappelijk middenveld voort te zetten en te verdiepen. Sinds 2011 heeft de EU samen met haar lidstaten meer dan 24,9 miljard euro aan bijstand gemobiliseerd. De EU zal zich blijven inzetten om de Syriërs te helpen hun toekomst op te bouwen, door hen binnen Syrië en in de regio te steunen.

De landen in de regio die vluchtelingen opvangen, met name Jordanië, Libanon en Turkije, en ook Irak en Egypte, waar meer dan 5,6 miljoen Syriërs als vluchteling zijn geregistreerd, hebben blijk gegeven van buitengewone solidariteit met de Syrische vluchtelingen. Zij worstelen reeds met complexe binnenlandse situaties en hebben hulp nodig om tegemoet te komen aan de toenemende behoeften van zowel de vluchtelingen als hun eigen gemeenschappen. De EU staat hen bij om te voorzien in de basisbehoeften van allen die door de crisis in Syrië zijn getroffen, door vluchtelingen en lokale gemeenschappen uit te rusten met instrumenten en vaardigheden om hen de mogelijkheid te bieden bij te dragen aan zowel de samenleving waar zij nu leven als aan de toekomst van Syrië, en door steun te verlenen voor de versterking van nationale systemen en structuren.

Een aanzienlijk deel van de niet-humanitaire hulp van de EU voor Syrische vluchtelingen, de landen in de regio die hen opvangen en kwetsbare mensen in de gastgemeenschappen wordt verstrekt via het Regionaal Trustfonds van de EU voor de aanpak van de Syrische crisis, het Madad-fonds. Het trustfonds, dat in 2014 is opgericht, heeft een budget van meer dan 2,3 miljard euro bereikt, met vrijwillige bijdragen van 21 EU-lidstaten, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. Grote programma's gericht op basis- en hoger onderwijs, bestaansmiddelen, toegang tot gezondheidszorg, waaronder COVID-19-vaccins, sociale bijstand, sociale cohesie en bescherming, water en sanitaire voorzieningen, alsook vrouwenemancipatie en de bestrijding van gendergerelateerd geweld, bieden al steun aan meer dan 7,8 miljoen Syrische vluchtelingen en lokale gemeenschappen in de regio